Seminari Neurologia ‘estructural’, cervicals assegut i cervicobraquiàlgies

L’osteopatia és una medicina holística que té consciència de les múltiples interaccions possibles entre les estructures del cos. La riquesa d’aquestes interaccions corre el risc de perdre’s durant la situació concreta de la consulta. Per on començar? Quines són les interaccions que s’han considerar en primera intenció? Hem de limitar-nos només a les interaccions mecàniques? On hem de parar? Una relectura específica del sistema nerviós cerebroespinal i del sistema neurovegetatiu, permetran organitzar de manera simple, protocols d’investigació i de recerca de la lesió osteopàtica, qualsevol que sigui la simptomatologia. Ofereix, a més, una aportació esencial al diagnòstic d’exclusió.

Programa del curs

Desenvoluparem diferents temes durant la jornada de formació, segons les demandes.
 • Principis generals de l’Osteopatia
 • El Model Fonamental de l’Osteopatia Estructural (MFOS)
 • El sistema nerviós cerebroespinal i neurovegetatiu.
 • Construcció de protocols de recerca de les lesions osteopàtiques.
 • Aplicacions clíniques i pràctiques.
Professor: Stéphane Bastien Ostéopathe D.O.
Profesor de neurología y Principis fonamentals de Bretagne Ostéopathie
MATÍ
 • Contextualització.
 • Recordatori del nostre fonamental
 • La Lesió: definició, mode d’instal·lació, signes objectius.
 • Regles i principis de la manipulació estructural directa.
 • Els diferents tipus de dolors i la seva expressió: mecànic, vascular, neurològic.
 • Dolors referits i reportats.
 • Diferències entre un mal d’origen neurològic tipus NCB i un dolor neuro-vascular tipus lesió costo-vertebral. Recordatori simptomatologia segons els nivells
 • “Red flags”.
 • Tests Neurològics.
 • Utilització dels tests, posada en evidència de la lesió cervical (Lateralitat, rotació, uncus …) i/o costovertebral.
TARDA
 • Aplicació de la manipulació cervical (alta i baixa).
 • Nocions de “mínim slack” i thrust a SI MATEIX.
 • Aprenentatge de la manipulació cervical assegut: C7-D1.
 • Noció de manipulació sense braç de palanca i sense força (+++)
Professor: Bruno DIOLOT, Ostéopathe D.O.
Profesor de Cervicals Assegut i Articulacions Perifèriques de Bretagne Ostéopathie.
MATÍ
 • Continuació i pràctica C7-D1 assegut.
 • Clínica: simptomatologia cervicals baixes i importància de les lesions dorsals altes +++ i costals.
 • Aplicació i aprenentatge de les manipulacions sobre les cervicals baixes.
 • Abordatge manipulació costotransversal.
TARDA
Continuació de la manipulación costal.
 • Abordatge manipulatiu de cervicals altes amb el pacient assegut.
 • Recordatori: tècnica d’obertura del forat de conjugació.
 • Síntesi de les nocions desenvolupades.
 • Preguntes.
Professor: Bruno DIOLOT, Ostéopathe D.O.
Profesor de Cervicals Assegut i Articulacions Perifèriques de Bretagne Ostéopathie.
Mes informació a: info@barcelonaformaciosteopatica.com

Professors

Unknown


BRUNO DIOLOT

Ostéopathe D.O.
Profesor de Cervicals Assegut i Articulacions Perifèriques de Bretagne Ostéopathie.


STÉPHANE BASTIEN

Ostéopathe D.O.
Graduat per Atman el 1992 I Graduat a l’Escola d’Osteopatia de Ginebra el 1994

Hi ha alguna àrea de l’osteopatia en la que t’interessa formar-te?

Fes-nos arribar els teus suggeriments.