Jean François Terramorsi


Ideòleg i fundador del Concepte Estructural.
Osteópata y Etiópata.

Format a: Centre de Etiopatía Europeu de Ginebra.

Ideòleg i fundador del Concept Structurel, l’any 1984. Jean François Terramorsi és osteópata i etiòpata, diplomat al Centre d’Etiopatia Europeu de Ginebra, on va ser professor de Principis fonamentals i de Tècniques de Manipulació i, posteriorment, director en aquesta institució, entre els anys 1982 i 1998.

Del de 2007 al 2017 va exercir de director pedagògic a l’Escola d’Osteopatia de Rennes (IFSO-Rennes), període durant el qual va ser el responsable de l’àrea vertebral.

La seva passió és compartir, la fusió entre la tècnica i el gest terapèutic. Els princpis del seu ensenyament s’articulen a l’entorn de la lògica al servei de la simplificació en la comprensió de mecanismes reversibles, l’on treballar, i la qualitat i rigor gestuals, el com treballar.

Llibres publicats

>Concept structurel. Lésion structurée, concepts structurants; JF. Terramorsi (2003) Editions GEPRO/Eolienne.

http://gepro.ch/Main.aspx?page=Book&secondTime=true